Vlákna

Vlákna jako bezpečnostní prvek v případě požáru

V případě požáru může na betonovém povrchu nastat jev tzv. explozivního odprýskávání a tím může dojít až k nežádoucímu odkrytí a zahřátí nosné výztuže, což může mít za následek snížení či ztrátu pevnosti betonového elementu.

Zde ukazují polypropylenová vlákna KrampeFibrin® svoji sílu. K tzv. explozivnímu odprýskávání betonu dochází díky fyzikálně vázané vodě v betonu, stejně tak jako vodě v gelových pórech a krystalické vodě, která se v případě zahřátí betonu začne v podobě páry rozpínat a nachází si "cestu ven".

Jisté řešení: S polypropylenovými vlákny KrampeFibrin® lze zaručit výskyt mikropórů, díky kterým může rozpínající se vodní pára opustit beton, aniž by porušila jeho strukturu a soudržnost.

Vysvětlení: Při teplotě zhruba 160°C se polypropylenová vlákna KrampeFibrin® rozpustí a vytvoří tak strukturu kapilárních pórů v betonu, kterými pak v případě požáru může vodní pára z betonu uniknout a struktura cementového tmelu v betonu tak zůstane neporušena.

 

Váš kontaktní partner pro požární ochranu. Richard Dietze.


close
Böden Wohnungsbau Estrichbau Tunnelbau Fertigteilelemente Brandschutz Feuerfester Beton Sicherheitstechnik